LarosFotografie, gevestigd aan de Poolster 83 4501 GP te Oostburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens van LarosFotografie

• Naam: Marc Laros

• Bedrijfsnaam: LarosFotografie

• Adres: Poolster 83, 4501 GP te Oostburg

• Telefoon: +31 6 4458 4940

• e-mail: larosfotografie@gmail.com

• website:www.www.larosfotografie.info

• KvK nummer: 59842377

Persoonsgegevens die ik verwerk

LarosFotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk / kan verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens, nodig om de dvd met foto’s te kunnen af (laten) leveren

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

LarosFotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling.

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Waar de persoonsgegevens worden opgeslagen

LarosFotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

• De mailbox van LarosFotografie, dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft.

• Klantgegevens worden bewaard op de computer van LarosFotografie. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van LarosFotografie. • Fotobestanden, zowel RAW + JPG, worden bewaard, nabewerkt en opgeslagen op de computer + harde schijf van LarosFotografie.

• Gemaakte fotobestanden worden geüpload via de website waar zij een presentatie voor de klant vormen. De link naar de website is beveiligd met een wachtwoord die alleen bekend zal zijn voor de klant en fotograaf. Enkel met uitdrukkelijke toestemming van de klant worden de foto’s zichtbaar voor anderen.

• Fotobestanden worden verzonden via WeTransfer. Zodra de download link van zeven dagen is verstreken worden de fotobestanden automatisch verwijderd en zijn dan ook niet meer te downloaden.

Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

• Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.

• Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang LarosFotografie nog actief in bedrijf is.

• Fotobestanden zullen voor onbepaalde tijd worden bewaard zolang LarosFotografie nog actief in bedrijf is tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft deze te willen verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

LarosFotografie zal nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, email e.d) openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen.

Foto’s publiceren in portfolio of sociale media

Deze worden alleen geplaatst met wederzijdse toestemming (mondeling/schriftelijk/digitaal) en vallen onder het portretrecht en auteursrecht en kunnen langer worden gebruikt en bewaard ter versterking van het artistieke beeldmateriaal dat nodig is ten behoeve van het uitoefenen en ten kennen geven van het vak en expertise als fotograaf. De klant behoudt te allen tijde het recht om hier geen toestemming voor te verlenen. Ook heeft de klant recht op vergetelheid. Wil de klant achteraf toch niet dat zijn foto’s worden gepubliceerd dient LarosFotografie hieraan gehoor te geven en zal de fotobestanden binnen een termijn van vier weken verwijderen.

Cookies of vergelijkbare technieken

LarosFotografie maakt gebruik van Google Analytics. Je kunt je cookies gemakkelijk verwijderen bij de instellingen van je webbrowser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LarosFotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je niet tevreden bent over de manier waarop LarosFotografie met jouw persoonsgegevens omgaat.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

LarosFotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van LarosFotografie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via larosfotografie@gmail.com


Powered by SmugMug Owner Log In